Min uttalelse i Agderposten er korrekt, men må sees ut ifra en større debatt