Debatt: Ingen grunn til at noen skal tjene store penger på den offentlige innsatsen

foto