Et vannskuter-forbud løser ikke fartsproblemene i Nidelva

foto