22 mennesker er sendt uskyldige i fengsel etter at EU-domstolen ga Norge beskjed om at NAV-praksisen var lovstridig. Det bør få konsekvenser