Har noen i Arendal kommune tenkt den tanken at noen kunne komme til å melde kommunen til Fylkesmannen for brudd på forurensningsloven?