Det bør ikke være enkelt for kommunen å dispensere fra byggeforbudet i 100-metersbeltet