Man skulle tro Hove var i ferd med å bli tatt ifra oss innbyggere og muret inne til private