Vi kan ikke løse strømkrisa gjennom å ødelegge det vi har igjen av verdifull natur

foto