Med assistanse fra advokaten skjemmer ledende politikere Bykle kommune

foto