Når vil kommunelegen stenge kirkene i Arendal? Hva sier biskopen?

foto