«Går forslagene igjennom, vil loven gi adgang til å straffeforfølge lokalpolitikere»