«Når skal denne veien bli trygg for myke trafikanter?»

foto