Jeg mener vi får god rusbehandling og trygg økonomi med Støre-regjeringen