Vi har vel ikke tid til å feile på det grønne skiftet heller?