Skal Arendal fremstå som en enda mer attraktiv by, må doping og stoffmisbruk tas på alvor