Overgang til døgndrift i havna vil tvinge seg fram

foto