Debatt: Forskutterer i virkeligheten med en kommunesammenslåing

foto