Det er best for naturen at det ikke blir campingplass på Hoveodden

foto