Innehaverne burde nekte å etterkomme påbudet om fjerning

foto