Ingen ønsker mer grøftegraving nå. Jurtene kan pakkes ned stille og rolig. Det holder nå! La naturen og Hoves venner falle til ro