Hovesaken: Hvorfor greier vi ikke ta vare på naturen?