Disiplin og forståelse av flaggreglene synes å være borte