Det er jo ikke rart man opplever rekrutteringsproblemer ved Sørlandet sykehus