Nyutdannede kvinner tjener 55.000 kr mindre enn nyutdannede menn

foto