Det dør flere unge av selvmord enn av korona

foto