Alle tiltakene uten søknad og tillatelse viser en alvorlig svikt i Arendal kommunes strandsone-forvaltning

foto