SYKEHUS: Vi trenger drahjelp fra sykehusansatte og sykehusstyret på Sørlandet. Syng ut!

foto