Informasjon fra sykehusene til blinde burde være i punktskrift