Ekstra penger til vanskeligstilte burde ikke gå til organisasjoner