En god og attraktiv lærerutdanning er viktig for KS og kommunene

foto