Å være politiker handler om ta politiske valg

foto