Solidaritet, fellesskap og likhet er Arbeiderpartiet

foto