Privatfolk vedlikeholder huset sitt. Hvorfor klarer ikke kommunen å gjøre det samme på Solhaug?

foto