Hvis elevene først på 8. trinn får tatt i ei sag, er det lite sannsynlig at de velger yrkesfag