Det som er viktig er at bolig- og grunneiere skal oppleve grunnervervet som forutsigbart og rettferdig