Vanlige folk og artsmangfoldet skal ikke betale prisen for noens fornøyelseskjøring

foto