Det oppleves som de bevisst utfører sin jobb stikk i strid med intensjonen i allemannsretten