Organisert drift gjennom hekke- og trekksesongen, som tar hensyn til naturen, vil være det beste for fuglelivet