Dette, rådmann, er dårlig håndverk og lite gjennomtenkt