Kunne Arendal brukt konsulentpengene på eldreomsorg?

foto