E-skatt-debatten: Jeg har forsøkt å forstå hva Arbeiderpartiet faktisk går inn for

foto