Hvorfor skal helsepersonell ha mindre ansvar for sine handlinger enn andre yrkesgrupper?