Det var rørende å oppleve omsorgen pappa fikk

foto