Gruppeledere: Aksepterer ikke kutt i sykehustjenester