Bør Tromøybrua sikres bedre for å forebygge selvmord?

foto