5–6-åringer trives ofte bedre på gulvet enn ved pulten

foto