Den alvorligste anklagen i fusksaken er ikke bekreftet