Strømkrisen må ikke avløses av en større krise: Maktesløse politikere