Saken om gjeninnføring av boplikt skal utredes igjen. Det er bra

foto