Debatt: Spesielt at man vil bruke midler til å fjerne busslommer når dette vil føre til flere ulykker

foto